OBRÓBKA CIEPLNA

Precision Engineering w kooperacji z firmą partnerską świadczy usługi w zakresie obróbki cieplnej.

Na obróbkę cieplną składają się różne specjalistyczne procesy inżynieryjne, które maja za zadanie polepszyć właściwości metalu lub stopów. Dzięki obróbce cieplnej produkowane detale uzyskują znacznie wyższe właściwości wytrzymałościowe, a co za tym idzie wydłuża się ich okres eksploatacji. Przy niektórych wyrobach (np. koła zębate, narzędzia) obróbka cieplna jest niezbędnym procesem technologicznym warunkującym powstanie gotowego produktu.

obróbka cieplna
hartowanie

Zakres naszych usług związany z procesem obróbki cieplnej obejmuje:

 • nawęglanie to proces obróbki cieplnej polegający na wprowadzeniu drogą dyfuzji węgla do strefy przypowierzchniowej obrabianego detalu wykonanego ze stali niskowęglowej lub niskostopowej.
 • hartowanie zwykłe, zwane również hartowaniem martenzytycznym lub hartowaniem objętościowym jest najczęściej stosowaną metoda utwardzania stali. Dzięki hartowaniu zwykłemu uzyskuje się wysoką twardość i wytrzymałość stali, która w zależności od gatunku, może uzyskać optymalne połączenie wytrzymałości, wiązkości oraz odporności na działanie wysokiej temperatury. Natomiast elementy, które wymagają dodatkowego szlifowania, dzięki procesowi hartowania uzyskują wymaganą skrawalność.
 • hartowanie próżniowe, stosowane najczęściej do obróbki cieplnej odlewów, gdy wymagana jest czysta, metaliczna powierzchnia i małe odkształcenie obrabianego przedmiotu.
 • odpuszczanie to proces obróbki cieplnej, który polega na grzaniu wcześniej zahartowanego materiału. Dzięki odpuszczaniu zmienia się struktura i własności zahartowanego materiału, zmniejsza się jego twardość a zwiększa ciągliwość. Po procesie hartowania stal uzyskuje maksymalna twardość, ale efektem ubocznym jest wysoki stan naprężeń wewnętrznych oraz skłonność do samoistnego pękania. Te wszystkie wady niwelowane są w procesie odpuszczania.
 • wyżarzanie to proces obróbki cieplnej polegający na nagrzaniu materiału do odpowiedniej temperatury i powolnym studzeniu. W zależności od potrzeb stosujemy:
  • wyżarzanie zmiękczające mające na celu zmniejszenie twardości materiału, co ułatwia proces obróbki skrawaniem,
  • wyżarzanie odprężające stosowane w celu usunięcia naprężeń wewnętrznych (odlewy, odkuwki),
  • wyżarzanie normalizujące stosowane w celu uzyskania jednolitej, drobnoziarnistej struktury materiału.
 • węgloazotowanie, podobnie jak nawęglanie, jest procesem utwardzania powierzchni. Dzięki węgloazotowaniu zwiększa się odporność stali na zużycie.
 • azotowanie to rodzaj obróbki cieplnej wykorzystywany podczas procesu utwardzania elementów, które narażone są na duże obciążenia. Azotowanie stosowane jest tam, gdzie wymagana jest wysoka twardość powierzchniowa detali, oraz ich odporność na ścieranie.